Đầu lọc nước mini than hoạt tính

100.000 85.000

Đầu lọc nước tại vòi than hoạt tính

– Tốc độ lọc nước nhanh

– Lọc các độc tố gây bệnh như asen, amoni, các kim loại nặng, đóng cặn…và khử sạch mùi trong nước sinh hoạt.