Máy trợ giảng có dây SHIDU SD-S358

650.000 489.000