Bộ Đàm Trung Quốc

Bộ đàm Baofeng 888S

 300.000

Phụ Kiện Bộ Đàm

PIN BỘ ĐÀM MOTOROLA SMP-418

 200.000

Phụ Kiện Bộ Đàm

PIN BỘ ĐÀM MOTOROLA GP-728

 200.000

Phụ Kiện Bộ Đàm

PIN BỘ ĐÀM MOTOROLA GP-328 PLUS

 250.000

Microphone Bộ Đàm

Microphone Bộ Đàm Kenwood

 350.000
-6%
 750.000
-21%

Máy bộ đàm Motorola

Bộ đàm Motorola MT-288

 550.000
-3%

Máy bộ đàm Kenwood

Bộ đàm Kenwood TK 3320

 1.450.000
-11%

Máy bộ đàm Motorola

Máy bộ đàm Motorola GP 6688

 780.000
-10%

Máy bộ đàm Motorola

Máy bộ đàm Motorola GP-680

 450.000
-6%
 850.000
-24%

Máy bộ đàm

Bộ đàm Kenwood TK 300

 650.000