Bộ Đàm Trung Quốc

Bộ đàm Baofeng 888S

VND 300.000
-10%
VND 800.000
-6%
VND 850.000
-24%

Máy bộ đàm

Bộ đàm Kenwood TK 300

VND 650.000
VND 1.550.000
-12%
VND 750.000
-29%
VND 850.000
-42%
VND 700.000
-23%

Máy bộ đàm

Bộ Đàm Motorola GP320

VND 500.000
-25%
VND 900.000