Bộ Đàm Trung Quốc

Bộ đàm Baofeng 888S

 300.000
-6%
 850.000
-24%

Máy bộ đàm

Bộ đàm Kenwood TK 300

 650.000
 1.550.000
-12%
 750.000
-29%
 850.000
-42%
 700.000
-23%

Máy bộ đàm

Bộ Đàm Motorola GP320

 500.000
-25%
 900.000