-30%

Bộ Đàm Baofeng

Bộ đàm Baofeng 888S

VND 280.000

Máy bộ đàm

Bộ đàm Bluetooth

VND 950.000
-7%
VND 700.000
-27%

Bán chạy nhất tuần

Bộ đàm Motorola CP 1100

VND 1.100.000
-47%
VND 400.000
-37%

Máy bộ đàm Kenwood

Bộ đàm Kenwood TK 720

VND 600.000
-13%

Bán chạy nhất tuần

Bộ Đàm Motorola GP320

VND 650.000
-33%

Máy bộ đàm Motorola

Bộ đàm Motorola MT 268

VND 500.000