Tai nghe bộ đàm Motorola, Kenwood, ICOM ống hơi

VND 150.000