Cấu tạo Ăng-ten và nguyên tắc hoạt động

Cấu tạo Ăng-ten và nguyên tắc hoạt động 1

Anten là gì ?

Ăng-ten (bắt nguồn từ tiếng Pháp antenne /ɑ̃tεn/; tiếng Anh: antenna), là một linh kiện điện tử có thể bức xạ hoặc thu nhận sóng điện từ ( Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%82ngten)

Cấu tạo Ăng-ten

Ăng-ten thường làm bằng kim loại dây điện (gậy) hoặc kim loại bề mặt làm cựu được gọi là anten dây, Mà là biết ăng ten. một ăng-ten cho tỏa radio sóng biển, nói anten phát, nó là gởi to máy phát năng lượng được chuyển đổi thành một dòng điện xoay chiều năng lượng điện từ không gian. một ăng-ten cho tiếp sóng vô tuyến sóng biển, nói nhận ăng ten, Mà năng lượng điện từ từ không gian thu được được chuyển đến một dòng điện xoay chiều năng lượng được người nhận. Thông thường một anten duy nhất có thể được sử dụng như anten phát, nhận ăng ten cũng có thể là được dung như với các ăng ten song công có thể gửi và nhận đồng thời chia sẻ. Nhưng một vài ăng ten chỉ thích hợp cho nhận ăng-ten.

Antenna theo các ứng dụng có thể được chia thành:

  • Trạm cầm tay ăng-ten máy bộ đàm, ăng-ten xe, cơ sở ăng ten ba loại.
  • Anten máy bộ đàm cầm tay, Một chung cao su ăng-ten và roi ăng-ten thành hai loại.
  • Thiết kế ban đầu ăng-ten xe is gắn trên xe ăng-ten thông tin liên lạc, Phổ biến nhất là rộng rãi nhất Sucker ăng-ten. Xe cấu trúc ăng ten cũng có một rút ngắn -sóng quý, một cảm giác các trung tâm thêm vào kiểu, năm phần tám bước sóng, kép 1/2 bước sóng ăng ten các hình thức.
  • Căn cứ ăng-ten trạm trong toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc có rất vai trò quan trọng, đặc biệt là khi một trung tâm thông tin liên lạc của đài thông tin. Thường được sử dụng sợi thủy tinh trạm gốc ăng ten có tăng cao ăng-ten, Victoria ăng-ten mảng (tám nhẫn ăng-ten mảng), Hướng ăng-ten.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *