• Sự hài lòng của quý khách là mối quan tâm lớn nhất của chúng tôi.
  • Để nhận được sự hỗ trợ và dịch vụ tin cậy, vui lòng click tại đây để xem thông tin các đại lý chính thức của chúng tôi tại Việt Nam.
-3%

Máy bộ đàm Kenwood

Bộ đàm Kenwood TK 3320

VND 1.450.000
-6%
VND 850.000
-24%

Máy bộ đàm

Bộ đàm Kenwood TK 300

VND 650.000
-13%

Máy bộ đàm Kenwood

Bộ đàm Kenwood TK-720

VND 650.000
-13%

Máy bộ đàm Kenwood

Bộ đàm Kenwood TK-3508

VND 649.000
-12%
VND 750.000
-42%
VND 700.000
-6%

Máy bộ đàm Kenwood

Bộ đàm Kenwood TK-3178

VND 850.000
-8%

Máy bộ đàm Kenwood

Bộ đàm Kenwood TK 3290

VND 599.000
-31%

Máy bộ đàm Kenwood

Máy bộ đàm Kenwood TK 308

VND 380.000
-31%

Máy bộ đàm Kenwood

Bộ đàm Kenwood TK 2107/3107

VND 1.250.000
-6%

Máy bộ đàm Kenwood

Bộ đàm Kenwood TK 100

VND 799.000