-12%
VND 750.000
-29%
VND 850.000
-33%
VND 800.000
-26%
VND 900.000
-6%

Máy bộ đàm Kenwood

Bộ đàm Kenwood TK-3178

VND 850.000
-31%

Máy bộ đàm Kenwood

Bộ đàm Kenwood TK 2107/3107

VND 1.250.000
-6%

Máy bộ đàm Kenwood

Bộ đàm Kenwood TK 100

VND 799.000
-18%

Máy bộ đàm Motorola

Bộ đàm Motorola CP-1100 Plus

VND 990.000
-25%

Máy bộ đàm Kenwood

Bộ đàm Kenwood TK 2000

VND 1.350.000