Đế sạc, cốc sạc pin bộ đàm Baofeng BF- 888S, Motorola GP668

 120.000