Tại sao PMR 446 được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

Tại sao PMR 446 được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện 1

Để biết về lý do thiết bị PMR 446 đều không phải đăng ký tần số thì trước tiên chúng ta cần biết PMR 446 là gì trong tiếng Anh và ý nghĩa của nó như thế nào ? Sẽ được Eleplaza.com giới thiệu đến các bạn trong bài viết này

PMR 446 là gì ?

  • PMR là gì ? – PMR là “Private Mobile Radio” trong tiếng Anh.
  • Ý nghĩa của từ PMR: PMR có nghĩa “Private Mobile Radio”, dịch sang tiếng Việt là “Đài phát thanh di động riêng”.

Lý do bộ đàm có PMR 446 được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện ?

Ngày 28/12/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 19/2018/TT-BTTTT về “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho thoại tương tự”(QCVN 37:2018/BTTTT).

Quy chuẩn này áp dụng cho thiết bị vô tuyến có ăng ten liền dùng phương thức điều chế góc trong các nghiệp vụ di động mặt đất, chủ yếu cho thoại tương tự, hoạt động trong băng tần số vô tuyến điện từ 30 MHz đến 1000 MHz với các khoảng cách kênh là 12,5 kHz và 25kHz.

Quy chuẩn này cũng áp dụng cho thiết bị PMR 446 theo ECC/DEC/(15)05 đáp ứng các yêu cầu về thiết bị bộ đàm công suất thấp được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định tại Thông tư số 46/2016TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Lưu ý rằng thiết bị PMR 446 có yêu cầu kết hợp máy thu và có thể yêu cầu về thời gian truyền tối đa 180s và VOX.

Tham khảo: Bộ đàm không cần đăng ký tần số ICOM U20SR

Để thực hiện đo kiểm, điều kiện về độ ẩm và nhiệt độ bình thường sẽ là bất cứ giá trị nào trong dải nhiệt độ và độ ẩm sau đây:

– Nhiệt độ: từ +15 độ C đến +35 độ C;

– Độ ẩm tương đối: từ 20% đến 75%

Khi không thể tiến hành các phép đo kiểm trong điều kiện này, cần ghi chú lại, ghi rõ nhiệt độ môi trường và độ ẩm tương đối trong các phép đo kiểm và ghi vào bản báo cáo đo kiểm.

Đối với các phép đo kiểm tại nhiệt độ tới hạn, phép đo phải được thực hiện theo các thủ tục trình bày trong mục 2.1.2.5 ở các nhiệt độ cao hơn và thấp hơn của hai khoảng sau:

– Từ -20 độ C đến +55 độ C.

Tất cả các thiết bị di động và cầm tay.

Trạm gốc dùng cho những điều kiện khí hậu ngoài trời/không kiểm soát được.

– Từ 0 độ C đến +40 độ C.

Trạm gốc cho những điều kiện khí hậu trong nhà/kiểm soát được.

Trong trường hợp thiết bị trạm gốc, nhà cung cấp phải khai báo những điều kiện mà thiết bị được dự định lắp đặt.

Toàn văn QCVN 37:2018/BTTTT:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *