Đầu lọc nước tại vòi 4 tầng

350.000

Đầu lọc nước trực tiếp tại vòi 4 tầng xử lý

  • Nước cứng
  • Sắt
  • Khuẩn
  • Amoni
  • Chất hữu cơ tự nhiên