Bộ đàm truyền dữ liệu theo kiểu Half Duplex hay Full Duplex

Bộ đàm truyền dữ liệu theo kiểu Half Duplex hay Full Duplex 1

Bộ đàm truyền dữ liệu theo kiểu Half Duplex hay Full Duplex là câu hỏi của nhiều bạn khi mới làm quen về dữ liệu đường truyền. Trong bài viết này sẽ cùng bạn làm rõ vấn đề này

Bộ đàm truyền dữ liệu theo kiểu Half-Duplex Mode (bán song công)

Ở chế độ Half Duplex mode, mỗi thiết bị có thể vừa truyền vừa nhận nhưng không đồng thời. Khi một thiết bị gửi tín hiệu đi, thiết bị kia chỉ có thể nhận và ngược lại. Chế độ bán song công được sử dụng trong trường hợp không cần giao tiếp theo cả 2 hướng cùng 1 lúc. Toàn bộ dung lượng kênh có thể sử dụng cho từng hướng.

Bộ đàm truyền dữ liệu theo kiểu Half Duplex hay Full Duplex 2

Ví dụ: bộ đàm khi có người nói thì người còn lại chỉ có thể nghe

Dung lượng kênh = Băng thông * Độ trễ lan truyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *